Osobní bankrot a oddlužení fyzických osob a podnikatelů - bezplatné poradenství a kalkulačka oddlužení zdarma

Rozhodnutí soudu

Poté, co proběhne podání u příslušného soudu, budou zahájeny všechny nutné úkony k rozhodnutí. Avšak s ohledem na vysoký zájem o osobní bankroty se doba zpracování nepříjemně prodlužuje. Pokud by Vám chyběly nějaké podklady, soud Vás bezprostředně vyzve k řádnému doplnění. K opravě případných chyb máte sedm dní. Doporučujeme tedy všechny potřebné dokumenty řádně zpracovat a dodat soudu včas.

Možnost odvolání

Pokud nebude s rozhodnutím soudu souhlasit, máte možnost podat odvolání. Soud je poté povinen do dvou měsíců znovu vydat rozhodnutí. Pokud soud vydá stanovisko, se kterým souhlasíte, tedy Vám je povoleno oddlužení, následně proběhne zapsání do insolventního rejstříku, jehož důsledkem dojde k zástavě exekuce včetně jiného vymáhání dluhu od věřitelů. 

Tím jsou však omezeny Vaše práva týkající se nakládání s majetkem. Po rozhodnutí soudu Vám bude přidělen příslušný insolvenční správce a věřitelé mají povinnost do 30 dnů přihlásit veškeré existující pohledávky vůči Vám. Následně dochází k projednání splácení ve výši 30 % z původní dlužné částky po dobu 5 let.

Dvě možnosti dohody

Existují dvě možnosti dohody. Na jedné z nich se domluvíte společně s Vašich insolvenčním správcem. Vaše měsíční mzda bude zasílána na účet insolventního správce, který na Váš osobní účet přepošle zákonem stanovené životní minimum a zbylá část Vašeho příjmu slouží ke krytí dluhu. Díky tomuto Vám odpadnou veškeré starosti a zodpovědnost.

Kalkulačka oddlužení

Doporučujeme:

Novinky

Zobrazit archiv

Rychlý kontakt

  • (+420) 728 484 233
  • info@oddluzeni.net