Osobní bankrot a oddlužení fyzických osob a podnikatelů - bezplatné poradenství a kalkulačka oddlužení zdarma

FAQ

Mám exekutora za dveřmi – co teď?

V této situaci je nejlepší, pokud by byli v bytě či domě přítomni majitelé věcí, které by mohly potenciálně podléhat exekuci a to protože se nachází v místě Vašeho trvalého bydliště. Pokud je vlastník v daném okamžiku na místě, má možnost veřejně prohlásit, že je jeho vlastníkem. Písemné doklady o vlastnictví někoho jiného nebere exekutor v potaz a daný předmět bude zabaven.

Co mám dělat, když už má můj případ exekutor?

Pokud obdržíte dopis s rozhodnutím o exekuci, neváhejte v co nejkratším termínu navštívit s Vaším právníkem daného exekutora. S exekutorem je možné se domluvit na splátkovém kalendáři, což je samozřejmě mnohem příjemnější než jeho osobní návštěva.

Má exekutor nějaká „tabu“, co nesmí zabavit?

Seznam daných předmětů je vymezen zákonem a je poněkud delšího znění. Jako příklad jsou vhodné uvést věci, které jsou nezbytné k zabezpečení lékařského stavu, tedy určité lékařské předměty, dále pak snubní prsten či finanční hotovost do výše 1.000 Kč.

Můžu se na Vás obrátit i s dluhy v bance?

Zaměřujeme se na vyplácení Vašich dluhů, mezi které řadíme bankovní půjčky, hypotéky nebo dluhy vzniklé na platebních kartách. Je velmi důležité, abyste nám poskytli veškeré písemné doklady včetně nutných informací o stavu daných dluhů. Poté vyhodnotíme danou situaci a následně řešení dle aktuálních priorit.

Jak může exekutor omezovat moje účty v bankách?

Zákon umožňuje exekutorovi blokaci Vašich osobních bankovních účtů. Tento zákon má, ale i svá omezení a to například takové, že Vám exekutor musí ponechat na účtu minimální finanční výši, která pokryje Vaše životní minimum.

Je možné si stěžovat na postup při exekuci? Kde?

Pokud se stane, že dojde k chybám při exekuci, máte právo podat námitku a následně si stěžovat. Stížnost musí být podána u příslušného soudu a exekutorské komory.

Co bych měl dělat, když mi hrozí exekuce?

Nejlepší a nejjednodušší je osobní návštěva věřitele a pokusit se s ním domluvit dříve, než celou věc předá exekutorovi. Pokud se k tomuto kroku neodhodláte, věřitel kontaktuje exekutora a tím ztrácíte možnost se vyhnout vysokým poplatkům či penále.

Kalkulačka oddlužení

Doporučujeme:

Novinky

Zobrazit archiv

Rychlý kontakt

  • (+420) 728 484 233
  • info@oddluzeni.net